NHẬN BẢNG HÀNG
TROPICANA BEAU RIVAGE NHA TRANG
♦ Cam kết lợi nhuận 8%/năm trong 5 năm
 
♦ Hưởng 15 đêm nghỉ miễn phí/năm
 
♦ Hỗ trợ vay vốn tới 80% giá trị căn hộ